มหัศจรรย์ขิงสดกว่าจะเป็นขิงผงน้ำขิงฮอทต้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพชงดื่มง่าย

หน้าแรกประโยชน์ของขิงมหัศจรรย์ขิงสดกว่าจะเป็นขิงผงน้ำขิงฮอทต้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพชงดื่มง่าย


คนไทยมีความคุ้นเคยกับขิงสดอยู่แล้ว เนื่องจากมีการใช้ขิงสดเป็นวัตถุดิบหลักอยู่ในเมนูอาหารต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงครื่องดื่มน้ำขิงที่คนไทยบริโภคมานาน แต่เมื่อพูดถึงน้ำขิง คนส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพขิงสดต้ม ซึ่งเป็นการซื้อขิงสดจากร้านขายผักในตลาด ซื้อขิงสดจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาต้มเป็นน้ำขิง หรือในกรณีที่ซื้อเป็นขิงแห้ง ก็จะซื้อทั้งเหง้าขิงหรือแง่งขิงจากร้านจำหน่ายเครื่องยาสมุนไพรที่มีจรรยาบรรณ โดยการซื้อขิงแห้งทั้งเหง้าแง่งหรือทั้งหัวนั้นก็เพื่อที่เราจะได้นำมาบดเป็นขิงผงด้วยตัวเอง (ใช้เครื่องปั่นเมล็ดกาแฟหรือเครื่องบดอาหารแห้งก็ได้) แต่คุณประโยชน์ของขิงแห้งจะต่างจากขิงสดมากมาย ทั้งคุณค่าของสารสำคัญในขิง ไปจนถึงอาจมีการปนเปื้อนของสารพิษสารโลหะหนักต่าง ๆ ได้ [4]

แต่ด้วยภูมิปัญญาของคนเราที่ได้มีการนำขิงสดมาทำให้เป็นขิงผงด้วยการนำแง่งหรือเหง้าขิงสดมาล้างทำความสะอาด ปอกเปลือกและหั่นแว่น ก่อนที่จะนำไปบดและนำไปกรองผ้าขาวบางเอาแต่น้ำขิงไปเคี่ยวในกระทะโดยมีส่วนผสมของน้ำตาลเพื่อช่วยในการจับตัวจนแห้งแข็ง บดซ้ำอีกครั้ง กรองตะแกรงอีกชั้นก็จะได้ขิงผงใส่กระปุกเก็บไว้ชงกินในยามที่ต้องการดื่มน้ำขิงสม่ำเสมอมหัศจรรย์ขิงสด กว่าจะเป็นขิงผง ที่ทุกวันนี้มีการค้นคว้าวิจัยที่ไม่หยุดนิ่งโดยแบรนด์น้ำขิง ฮอทต้า ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงผงสำเร็จรูปให้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและมีรสชาติอร่อยถูกปากคนไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการดื่มน้ำขิง สู่การยอมรับและไว้วางใจให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปที่มียอดขายอันดับ 1 จากการคำนวณส่วนแบ่งการตลาดเชิงมูลค่าของบริษัท New Concept Product จำกัด ส่วนหนึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดัชนีค้าปลีกรายเดือน ที่รายงานโดย NielsenIQ สำหรับผลิตภัณฑ์จากใบชา (ชาสมุนไพร) จากวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลของตลาดในประเทศไทย ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ NielsenIQ (Copyright © 2021, NielsenIQ Company)
 

เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป ฮอทต้า มีความใส่ใจพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตที่ดีที่สุดตั้งแต่...
 • คัดเลือกสายพันธุ์ขิง [7]
 • เลือกฤดูกาลเพาะปลูกขิงที่ปลูกได้ดีในช่วงต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวตามช่วงอายุของขิงแก่ 11-12 เดือน ในช่วงประมาณเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 
 • สถานที่เพาะปลูกขิงที่มีดิน น้ำ อากาศ เหมาะสมกับการปลูก 
 • การเตรียมดินที่ต้องมีการตรวจเช็กดิน หาสารพิษตกค้าง โลหะหนัก (สารหนู ทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม) ตรวจเช็กชนิดของดิน ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) ตรวจธาตุอาหารของดิน
 • การเก็บเกี่ยว ที่เก็บเกี่ยวขิงแก่สดอายุ  11-12 เดือนเท่านั้น มีการตรวจสอบคุณภาพขิง ตรวจสารสำคัญ ตรวจหาสารพิษตกค้างในขิง

ตลอดจนมีการให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอกับเกษตรกร เพราะองค์ความรู้ความเข้าใจจะต้องมาจากต้นทางคือตัวเกษตรกรผู้ปลูกขิง แม้กระทั่งการเวียนสลับปลูกพืชพันธุ์อื่น ๆ ก่อนที่จะถึงช่วงการเตรียมดินปลูกขิง เพราะเมื่อปลูกขิงและเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว แร่ธาตุอาหารสำคัญที่อยู่ในดินจะเหลือน้อยมาก เพราะถูกดูดซึมเข้าไปรวมอยู่ในแง่งหัวขิงและส่งผลต่อคุณภาพของขิง การเจริญเติบโตหรือน้ำหนักของแง่งขิง อย่างปีนี้ได้น้ำหนักรวมของแง่งขิงที่ 5,000 กิโลกรัม ปีถัดไปอาจเหลือ 3,000 กิโลกรัม จึงทำให้เกษตรต้องปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่เดิม (แต่ละปีอาจปลูกพืชหมุนเวียนไม่ซ้ำกัน) มีการจัดลำดับพืชหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ และเลือกพืชที่มีลักษณะเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่เพาะปลูก เหตุผลที่ปลูกพืชหมุนเวียนนั้นก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของดิน อย่างการปลูกพืชหมุนเวียนตระกูลถั่ว จะช่วยตรึงไนโตรเจนให้มากขึ้น ทำให้ดินเกิดการสร้างอาหารดี ๆ ขึ้นมาให้พืชได้ดูดซับและเจริญเติบโตอุดมไปด้วยสารสำคัญในตัวเองอย่างสมบูรณ์ [8]

สู่การเป็นขิงคุณภาพที่ปลูกอย่างใส่ใจจากเกษตรกรสู่ขั้นตอนการผลิตขิงผงที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาคิดค้นสูตรเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการหรือประโยชน์ของขิงสูงสุด จนมาถึงขั้นตอนการผลิตขิงผงที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต, การควบคุมคุณภาพสินค้า, มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนระบบการบริหารจัดการอยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของโลก ได้แก่
 
 
 • ISO 9001 ผ่านการรับรองระบบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต การตรวจสอบ การติดตั้งและบริการ
 • HACCP มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสูงสุดที่สร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
 • GMP มาตรฐานการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นพิษเป็นอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคได้
 • HALAL ผ่านการรับรองพร้อมรับเครื่องหมายฮาลาล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมีความถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติอิสลามและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • BRC อีกหนึ่งมาตรฐานที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้บริโภค
 • Monde Selection การันตีรสชาติดีเด่น รางวัลเหรียญทองระดับโลก จากสถาบัน Monde Selection ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ ฮอทต้า ได้ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ส่วนผสมต่าง ๆ รวมทั้งมาตรฐานกระบวนการผลิต และรสชาติ จากคณะกรรมการตัดสิน และผู้เชี่ยวชาญนานาชาติถึง 70 ท่าน ซึ่งในปี 2017 มีผลิตภัณฑ์ส่งเข้าทดสอบกว่า 3,000 ผลิตภัณฑ์ จาก 84 ประเทศทั่วโลก โดยมีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของ ฮอทต้า เท่านั้น ที่มาจากประเทศไทย [5]
 • iTOi Superior taste Award จากประเทศเบลเยียม ประกาศศักดิ์ดาอวดโฉมน้ำขิงไทยบนเวทีระดับโลก ตอกย้ำความเป็นน้ำขิงยอดนิยมของไทยจากสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารนานาชาติ หรือ (iTQi) ประเทศเบลเยียมที่มอบให้ ฮอทต้า สูตรขิงต้นตำรับผสมน้ำผึ้ง น้ำขิงรสชาติดีเลิศระดับโลก รางวัล Superior Taste Award 2013 จากการตัดสินใจของเชฟและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มที่ถูกคัดเลือกมาจาก 14 สมาคมที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรป [6]
 • 2023 Thailand’s Most Admired Brand ฮอทต้า น้ำขิงที่ครองใจมหาชน อันดับ 1 จากผลสำรวจวิจัยรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand หมวดอุปโภคและบริโภค กลุ่มเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป โดยนิตยสาร BrandAge

ฮอทต้า ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนความใส่ใจในการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำขิงของ ฮอทต้า ยังคงรักษาเอกลัษณ์เฉพาะตัวของขิงได้อย่างดี ทั้งด้านรสและกลิ่น รวมถึงสารสำคัญจินเจอร์รอล สารที่เกิดขึ้นในขิงตามธรรมชาติและมีมากในขิงอายุ 11 – 12 เดือน ที่เป็นวัตถุดิบหลักของน้ำขิง ฮอทต้า ด้วยความตั้งใจที่ต้องการให้คุณประโยชน์ของจินเจอร์รอลอยู่ใน ฮอทต้า ทุกแก้ว ตามสโลแกน “ดื่มความสุขที่คุณค่า ดื่ม ฮอทต้า ทุกวัน”
 

เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป ฮอทต้า ยังเป็นเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” จาก คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โดย กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับแสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาด้วยกันถึง 7 สูตร ได้แก่ ฮอทต้า ขิง 100%, ฮอทต้า สูตรต้นตำรับ ผสมหญ้าหวานสกัด, ฮอทต้า สูตรเข้มข้น ผสมหญ้าหวานสกัด, ฮอทต้า สูตรต้นตำรับ ผสมน้ำผึ้ง, ฮอทต้า ขิงผสมซิงค์และวิตามินซี, ฮอทต้า พลัส ขิงผสมเห็ดสกัด, และ ฮอทต้า พลัส ขิงผสมโสมสกัด

โดยสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์หรือบนถุงของเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป ฮอทต้า นั้น เพื่อบ่งบอกผู้ที่เป็นคอน้ำขิงทุกคนว่า นี่คือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปที่มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน เกลือ หรือ สารอาหารอื่น ๆ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัยจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ และหลอดเลือด เป็นต้น ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปนั่นเอง

*อ้างอิง คู่มือการขอรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” , www.healthierlogo.com , www.ทางเลือกสุขภาพ.com
 

เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป ฮอทต้า ผลิตจากขิงแก่สดอายุ 11-12 เดือน ที่มีการใส่ใจตั้งแต่วิธีการปลูก อายุการเก็บเกี่ยว ให้คงคุณค่าของรส – กลิ่น พร้อมชันน้ำมัน (Oleoresin) น้ำมันหอมระเหย (Volatile oil), วิตามิน, แร่ธาตุต่าง ๆ อย่างแคลเซียม, ฟอสฟอรัส, ธาตุเหล็ก รวมถึงสารสำคัญอย่าง “จินเจอร์รอล” ที่ ฮอทต้า นำส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาสารจินเจอร์รอลจาก ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ด้านสมุนไพร) คณะเภสัชศาสาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุกความตั้งใจ ทุกความใส่ใจ ในเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปของ ฮอทต้า จึงผ่านการพิถีพิถันอย่างดี เพื่อให้ "ฮอทต้า ได้มากกว่าน้ำขิง"
 

รู้หรือไม่ว่า ขิงมหัศจรรย์ มีประโยชน์ของขิงเยอะจริง ๆ 
“ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องมีเมนูอาหารขิงและเครื่องดื่มน้ำขิงสำหรับทุกคนในครอบครัว” ไม่ขิงไม่ได้แล้ว! เพราะขิงเป็นสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนเกิดเป็นกระแสค่านิยมในเรื่องประโยชน์ของขิงและเผยแพร่เป็นวงกว้างออกไปเสมือนการแตกแง่งเหง้าของหัวขิงชั้นใต้พื้นดิน เนื่องจากขิงเป็นสมุนไพรไทยที่มีลำต้นใต้ดินที่เรียกว่า เหง้า หรือ แง่ง แตกเป็นกอขึ้นมาจากใต้ดิน เหง้าหรือแง่งของขิงสดจะมีปริมาณสารสำคัญที่มีคุณค่าทางโภชนาการจำพวก โอลีโอเรซิน (oleoresin) สูง โอลีโอเรซินเป็นสารที่มีส่วนช่วยทำให้ขิงสดมีรสชาติเผ็ดร้อนและมีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยมากกว่าขิงอ่อน สารสำคัญอื่น ๆ ในกลุ่มสารโอลีโอเรซิน (oleoresin) ยังมีสาร Aromatic ketone, Zingerone, Shogaol และสามารถสกัดสารสำคัญได้จากขิงชื่อ HMP-33 เพื่อใช้เป็นยาแก้ปวดข้อได้อีกด้วย

ในน้ำมันหอมระเหยยังมีสารสำคัญที่มีประโยชน์ของขิงอีกหลายชนิด เช่น จินเจอร์รอล Gingerol, sesquitrepene, bisabolene, Zingiberene, Zingerol ที่ทำให้ขิงสดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงในการช่วยย่อยอาหาร ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้คลื่นไส้ แก้เมารถเมาเรือ แก้อาเจียน แก้ไข้ ขับเสมหะ มีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และความเผ็ดร้อนของขิงสดยังทำให้มีเหงื่อออกมาก ช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายให้สมดุล สร้างความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า การดื่มน้ำขิงสดร้อน ๆ ยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการไข้หวัด ช่วยคลายหนาว และการดื่มน้ำขิงสดบ่อย ๆ ยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกหรือช่วยให้จมูกโล่งดีอีกด้วย ทำให้ผู้ที่รักในการดูแลสุขภาพต่างรู้จักประโยชน์ของขิงเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความที่ขิงสดมีสารจินเจอร์รอล (Gingerol) ที่มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงนั่นเอง

จินเจอร์รอล (Gingerol) ในขิงสดเป็นสารสำคัญในน้ำมันหอมระเหยของขิงสดที่ให้กลิ่นและรสเผ็ดร้อน สารจินเจอร์รอล (Gingerol) ในขิงสดจัดอยู่ในกลุ่มฟินอลลิกดีโตนที่มีคุณลักษณะเป็นน้ำมันกลิ่นฉุนสีเหลือง สามารถจับตัวเป็นผลึกแข็งที่มีการละลายต่ำ มีงานวิจัยที่นำเอาสารจินเจอร์รอลจากเหง้าหรือแง่งของขิงสดมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของวงการอุตสาหกรรมอาหาร ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมยาและเภสัชกรรม ทำให้มีการนำสารจินเจอร์รอลในขิงสดมาใช้ในการแต่งกลิ่นอาหารและเพิ่มประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องดื่มวิตามินซี แชมพู สบู่ รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงามอื่น ๆ มากมาย และยังมีการใช้สารจินเจอร์รอลในขิงสดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและขึ้นทะเบียนเป็นยา (สารสกัดจากสมุนไพร) ต่าง ๆ มาวางจำหน่ายโดยมีการระบุถึงประโยชน์ และสรรพคุณของสารจินเจอร์รอลว่ามีส่วนช่วยลดการอักเสบ ป้องกันการอักเสบ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้อาเจียน ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ เป็นต้น [1]

สำหรับแหล่งที่มาของ จินเจอร์รอล นั้นจะพบได้ในพืชวงศ์ Zingiberac eae เช่น ขิง ขมิ้น ข่า และไพล เป็นต้น แต่พืชสมุนไพรไทยที่อุดมไปด้วยสารจินเจอร์รอลที่มีการค้นพบว่ามีปริมาณสารจินเจอร์รอลมากที่สุดคือ ขิง โดยมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารจินเจอร์รอลในขิงอ่อน ที่มีอายุเก็บเกี่ยว 4-5 เดือน และขิงสดแก่ที่มีอายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน นำไปวิเคราะห์ปริมาณสารจินเจอร์รอล พบว่าขิงอ่อนมีปริมาณจินเจอร์รอลอยู่ในช่วง 0.65 - 0.88% ส่วนขิงแก่ มีปริมาณจินเจอร์รอลอยู่ในช่วง 1.10 - 1.56% อีกทั้งที่มาของคำว่า จินเจอร์รอล ก็มาจากคำ จินเจอร์ / Ginger ที่แปลว่า ขิง แต่เมื่อเติม “ol” ให้เป็น จินเจอร์รอล / Gingerol จึงเป็นคำที่บ่งบอกถึงสารสำคัญที่มีอยู่ในขิงนั่นเอง [2] [4]

แต่ด้วยกลิ่นรสที่บ่งบอกความเป็นขิงนี่เองที่ทำให้หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่คอขิงแต่ต้องการคุณประโยชน์ของขิง ต่างหันมาให้ความสนใจและลองดื่มน้ำขิงกันมากขึ้น ทั้งการต้มขิงสดดื่มและน้ำขิงที่มาจากขิงผงชงดื่ม เกิดความประทับใจในประสบการณ์ใหม่ของตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด19 ที่มีการดื่มน้ำขิงกันมากขึ้นจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ผลิตภัณฑ์ขิงผงขาดตลาด เพราะมีข้อมูลของการดื่มน้ำขิงสำหรับบรรเทาอาการหรือป้องกันโรคในผู้ป่วยโควิด19 โดยเฉพาะในศูนย์พักคอยหรือในบางโรงพยาบาลนั้นจะมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปแบบชงดื่มไว้คอยให้บริการผู้ป่วยโควิด19 สำหรับชงดื่มในระหว่างวัน โดยยังมีเฟซบุ๊ก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขิงเป็นหนึ่งในสมุนไพรไทยที่มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง

เพราะขิงเป็นหนึ่งในสมุนไพรหลักที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 อย่างเป็นทางการว่า การบริโภคขิงเป็นประจำ มีส่วนช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ (H1N1) ได้ และเมื่อได้บริโภคขิงในรูปแบบของการนำขิงมาปรุงเป็นอาหาร เช่น เต้าฮวยน้ำขิง บัวลอยน้ำขิง ไก่ผัดขิง หมูผัดพริกขิง โจ๊กหมูใส่ขิง หมูผัดซอสขิง ฯลฯ หรือเครื่องดื่มน้ำขิง ก็มีส่วนช่วยทำให้มีความรู้สึกโล่ง ผ่อนคลาย และทำให้รู้สึกดีที่เราได้เลือกกินขิงที่มีประโยชน์กับร่างกาย รวมไปถึงมีประโยชน์ต่อคุณแม่หลังคลอดเป็นอย่างมาก

ทำไมคุณแม่หลังคลอดควรบริโภคขิง เนื่องจากตำราแพทย์แผนไทยได้บรรยายสรรพคุณของขิงเอาไว้ว่า สารสำคัญในขิงมีส่วนช่วยขับน้ำนมให้คุณแม่ ช่วยให้คุณแม่ที่มีน้ำนมน้อ ยหรือน้ำนมไม่มาให้มีน้ำนมมากขึ้นได้ โดยหลักการในการเพิ่มน้ำนมแม่นั้น คือการทำให้ร่างกายอบอุ่นก่อนการให้น้ำนมลูก และการบริโภคอาหารที่มีฤทธิ์อุ่นอย่างการกินอาหารที่มีขิงเป็นส่วนประกอบหรือการดื่มน้ำขิง คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยเสริมเพิ่มน้ำนมให้คุณแม่หลังคลอดได้เป็นอย่างดี [3] “ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องมีเมนูอาหารขิงและเครื่องดื่มน้ำขิงสำหรับทุกคนในครอบครัว”

เริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างจริงจัง เพื่อการมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว และการเลือกดื่มน้ำขิงเป็นเครื่องดื่มระหว่างวัน ถือเป็นความ “ฉลาดเลือก ฉลาดกิน” เพื่อการมีสุขภาพดีในระยะยาว


ที่มา:
[1] สมุนไพร ผักพื้นบ้าน เพื่อชีวิต & สุขภาพ โดย มนตรี แสนสุข สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป Animate Print And Design Co.,Ltd.
[2] จินเจอร์รอล ชื่อนี้สำคัญอย่างไรต่อร่างกาย 
[3] เหตุผลที่ต้องดื่มน้ำขิงสำหรับคุณแม่หลังคลอด
[4] อัตลักษณ์ทางเคมีของขิงแห้งที่เป็นเครื่องยาไทย
[5] ฮอทต้า เหรียญทองระดับโลก “World Quality Diet & Health Selection 2017” ของสถาบัน Monde Selection ประเทศเบลเยียม
[6] น้ำขิง ฮอทต้า ได้รับรางวัล Superior Taste Award 2013
[7] พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ-2564
[8] ความหมายของการปลูกพืชหมุนเวียน
กลับ
04/08/2566
2,648
บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ