กิจกรรม ฮอทต้า ฟิวชั่น ได้มากกว่าที่คิด

หน้าแรกข่าวสารและกิจกรรรมกิจกรรม ฮอทต้า ฟิวชั่น ได้มากกว่าที่คิด


ซื้อ ฮอทต้า ฟิวชั่น สไตล์ใหม่ ได้มากกว่าที่คิด ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้น!!!
แจกไอโฟน 12 และทองคำทุกสัปดาห์ ตลอดเดือนธันวาคมนี้ รวมมูลค่ากว่า 260,000 บาท
 

กติกาง่ายๆเพียง
 • ซื้อ ฮอทต้า ฟิวชั่น รสชาติใดก็ได้ที่ 7-11 ทั่วประเทศ
 • ถ่ายรูปสินค้า คู่กับ ใบเสร็จที่ระบุ สาขา วันเวลา และชื่อสินค้าชัดเจน
 • โพสต์รูปใต้คอมเมนต์ในกิจกรรม “ซื้อ ฮอทต้า ฟิวชั่น สไตล์ใหม่ ได้มากกว่าที่คิด ที่เซเว่นอีเลฟเว่น พร้อมให้เหตุผลว่า “ซื้อรสชาติไหน เพราะอะไร”
 • พิมพ์ Hashtag #HOTTAFusion #ซื้อฮอทต้าฟิวชั่นสไตล์ใหม่ได้มากกว่าที่คิด

โพสต์ที่ทำถูกต้องตามกติกา และให้เหตุผลโดนใจคณะกรรมการมากที่สุด รับรางวัลไอโฟน 12 (128 GB) และทองคำทุกสัปดาห์ จาก ”ฮอทต้า ฟิวชั่น
 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 25 พ.ย.63 – 31 ธ.ค. 63 ที่เฟสบุ๊ค HOTTA FusionThailand
 • ของรางวัล : iPhone 12 (128GB) มูลค่า 31,900 บาท จำนวน 4 รางวัล และ ทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล

การตัดสินและการประกาศผลรางวัล

ครั้งที่ 1
 • ใบเสร็จที่ใช้ร่วมกิจกรรมระบุวันที่ 25 พ.ย.63 – 3 ธ.ค. 63 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2563)
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลในวันที่ 4 ธ.ค. 63 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 5 ธ.ค.63
 • รางวัลแบ่งเป็น iPhone 12 (128GB) จำนวน 1 รางวัล และ ทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล

ครั้งที่ 2
 • ใบเสร็จที่ใช้ร่วมกิจกรรมระบุวันที่ 4 ธ.ค.63 - 10 ธ.ค. 63 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 ธันวาคม 2563)
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลในวันที่ 11 ธ.ค. 63 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 12 ธ.ค.63
 • รางวัลแบ่งเป็น iPhone 12 (128GB) จำนวน 1 รางวัล และ ทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล

ครั้งที่ 3
 • ใบเสร็จที่ใช้ร่วมกิจกรรมระบุวันที่ 11 ธ.ค.63 - 17 ธ.ค. 63 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2563)
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลในวันที่ 18 ธ.ค. 63 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 19 ธ.ค.63
 • รางวัลแบ่งเป็น iPhone 12 (128GB) จำนวน 1 รางวัล และ ทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล

ครั้งที่ 4
 • ใบเสร็จที่ใช้ร่วมกิจกรรมระบุวันที่ 18 ธ.ค.63 - 31 ธ.ค. 63 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลในวันที่ 4 ม.ค. 64 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 5 ม.ค.64
 • รางวัลแบ่งเป็น iPhone 12 (128GB) จำนวน 1 รางวัล และ ทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเฟสบุ๊ค HOTTA Fusion Thailand

เงื่อนไขกิจกรรม
1. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล ต้องทำตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วน และภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ โดยการรายงานตัวผ่านช่องทาง inbox ภายในเวลา ไม่เกิน 24.00น.ของวันถัดไปหลังจากประกาศผลในแต่ละรอบ
 • ประกาศผลครั้งที่ 1 : รายงานตัวภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 6 ธ.ค.63
 • ประกาศผลครั้งที่ 2 : รายงานตัวภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 13 ธ.ค.63
 • ประกาศผลครั้งที่ 3 : รายงานตัวภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 20 ธ.ค.63
 • ประกาศผลครั้งที่ 4 : รายงานตัวภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 6 ม.ค.64
3. หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทจะเก็บรางวัลนั้นไว้เพื่อคัดเลือกผู้โชคดีทดแทนในรอบสุดท้ายของกิจกรรม
4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
6. บริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัล ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด (ลาดพร้าว107) ในวันที่ 8, 15, 22 ธ.ค. 63 และ 8 ม.ค. 64
7. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประชาชน หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับด้วยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจมาให้ครบถ้วน
8. เงื่อนไขในการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
9. บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด มิได้มีส่วนร่วมในการผลิต หรือจัดจำหน่ายของรางวัล หากในกรณีที่ของรางวัลมีข้อบกพร่อง ชำรุด เสียหาย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายของรางวัลโดยตรง
10. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของบริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด และบริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
12. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
14. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลับ
24/11/2563
2,466
ข่าวสารและกิจกรรรมที่เกี่ยวข้อง