น้ำขิง ฮอทต้า เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ ในงาน TCN 2017

HomeNews and Activitiesน้ำขิง ฮอทต้า เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ ในงาน TCN 2017
งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 หรือ TCN 2017 จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ  ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต Healthy Diet for Life”  เมื่อวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2560 ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ได้จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
 
น้ำขิง ฮอทต้า เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดหวาน มัน เค็ม ลง เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยและห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งโรคร้ายเหล่านี้เป็นแล้วหายยาก หรือ รักษาไม่หายขาด และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยโรคเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีปริมาณ ไขมัน โซเดียม และน้ำตาลสูง รวมไปถึงไม่ออกกำลังกายและรับประทานผักน้อย จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโรคอ้วน

โดยในงานนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งมีการจัดประชุม สัมมนา ประกวดผลงานทางวิชาการ และการออกบูธของสถาบัน หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มาให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างการประชาสัมพันธ์เรื่องสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"

ซึ่งทางหน่วยรับรองการใช้สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพได้จัดทำบูธเป็นแบบ “Healthier Bar” ทางเลือกสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์และได้รู้จักสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพมากยิ่งขึ้น  โดยน้ำขิง ฮอทต้า ได้ทำการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มน้ำขิงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจริง ๆ
 

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้น้ำขิง ฮอทต้า เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม “ทางเลือกสุขภาพ”

ดื่มความสุขที่ให้คุณค่า ดื่ม ฮอทต้า ทุกวัน
Back
13/12/2017
2,135
Other News and Activities